مرور برچسب

حمله پوتین

سیاه تر از سیاه!

درباره تجاوز پوتین به اوکراین و به جهان  بعد از قرن‌ها بی‌رحمی باستانی، پس از استعمار و غربی‌هایی که بومیان و بردگان را به  بدترین شکل‌ شکنجه و کشتار می‌کردند، تصور می‌کردیم  با قرن بیستم شاید به عقلانیتی رسیده باشیم. اما چند سال…