مرور برچسب

حق بر شهر

عکس فوری (۲۴۰): شهر حسی

هانری لوفبور جلد اول «نقد زندگی روزمره» را در ۱۹۵۸ و «حق بر شهر» را در سال ۱۹۶۸ نوشت و پیر سانسو «بوطیقای شهر» خود را در سال ۲۰۰۲. اروپا، پس از جنگ جهانی دوم دست کم به بیست تا سی سال زمان احتیاج داشت تا با نقد نگاه سرمایه‌داری غربی و…