مرور برچسب

حقوق شهروندی

پاره های اندیشه و هنر (۴): راست افراطی آمریکا

راست افراطی امریکا / مختار بن برکه / برگردان ناصر فکوهی هر چند گستره سیاسی تندروهای راست در امریکا، یک پهنه یکدست را تشکیل نمی‌دهد، اما اعضایش در بسیاری از باورها و رویکردها با یکدیگر مشترکند. از جمله: برتری نژاد سفید؛ نفرت از دولت؛…