مرور برچسب

حرکت گله وار

عکس فوری (۲۵۲): دنباله‌روی اجتماعی و آزمایش «اش»

دنباله‌روی اجتماعی که در روان‌شناسی گاه نام حرکت گله‌وار نیز به آن می‌دهند، فرایندی بسیار خطرناک است که احتمالا در ترکیبی از خصوصیات زیستی و فرهنگی انسان ریشه دارد. این نام به آزمایش‌های معروف سالومون اش (Solomon Asch ) (1907-1996)…