مرور برچسب

حجاب اجباری

عکس فوری(۲۶۹): موقعیت گروتسک، موقعیت عادی، نگاهی به ماجرای ماست‌پاشی

پدیده به آتش کشیدن کتاب‌های ممنوعه، پیشینه تاریخی طولانی دارد و جمله «این آغاز کار است، آنجا که کتاب‌ها را بسوزانند، روزی انسان‌ها را خواهند سوزاند» را هم به اراسموس (1466-1536) فیلسوف هلندی،  نسبت داده‌اند و هم بیشتر به هاینریش هاینه…

عکس فوری(۲۴۲): یک حکایت کالبدی

سالهای سال است، موضوعی تنش‌آمیز در جامعه ایران وجود دارد که ریشه آن در دوران مدرن به «کشف حجاب»اجباری، رضا شاه و اثرات روانی بسیار سخت آن برمی‌گردد. در آن زمان ممنوعیت حجاب، برای تقلید از غرب و ورود یک مدرنیته مصنوعی و سترون، در جامعه…