مرور برچسب

حباب اجتماعی

حبابی شدن جامعه محصول دوره کروناست

۱- کرونا حالا دیگر نقریبا به یک بخش شناخته شده و ملموس زندگی ما حداقل در شرایط عمومی تبدیل شده است. مردم از مرحله انکار و شایعه و کتمان گذشته اند ودیگر بدنبال نفی ساختاری این ویروس نیستند. امروز اغلب تلاش می کنیم تا زندگی مسالمت آمیز با…