مرور برچسب

حافظه جمعی

حافظه‌ی جمعی و هویت ملی

تذکر نویسنده: این مقاله بازگردان یکی از سخنرانی‌های نگارنده است که به دلیل نبود فرصت برای بازبینی آن پیش از چاپ، اشتباهات کوچکی در نمونه مکتوب آن راه یافته است و در نسخه زیر تا حد ممکن اصلاح شده و در آینده  وقتی به صورت کتاب منتشر شود،…

«حافظه جمعی» زیر ذره بین انسان شناسی

به عنوان مقدمه ای بر بحث تاریخ شکل گیری «فضا و حافظه جمعی» می توان به چنین روند و ساختاری اشاره داشت: در طول تاریخ شناخته شده ای که ما از تمدن های انسانی یعنی از شکل گیری مفهوم فضا و انباشت حافظه ای آن داریم، سه انقلاب بزرگ فناورانه ای که…

طراحی شهری و حافظه جمعی

- هدایت مردم به زیرزمین به بهانه عبور و مرور راحت‌تر ماشین‌ها!؛ این اولین نکته‌ای است که می‌توان از چهره تازه مناطق مرکزی شهر تهران مثل چهارراه ولیعصر دریافت کرد. تغییر شکل این فضاها تا چند حد می‌تواند بر حافظه جمعی ما اثر بگذارد؟ مساله…

نیاز به حافظه جمعی و مسئله زبان

زبان به مثابه ظرف اصلی انباشت و پردازش اندیشه، ظرف اساسی حافظه نیز به حساب می آید و حافظه خود محور اساسی شکل گیری هویت است. جهان امروز در حرکتی دو گانه و متضاد از یک سو هویت های جمعی را در هم شکسته و با محوریت بخشیدن به یک «سوژه» یا «فردیت»…