مرور برچسب

جوایز فرهنگی

پرسش از فرهنگ(۴۱): جوایز فرهنگی به چه کاری می آیند؟

تصویر: یونس برنده جایزه نوبل فرهنگ بر سکوی «برندگان» اهدای جوایز فرهنگی، در معنای عام واژه فرهنگ، در همه زمینه ها از حوزه علمی گرفته تا حوزه های هنری، در همه کشورها و نظام نهای سیاسی رایج است. بررسی هر یک از این جوایز و نظام فکری و…