مرور برچسب

جهان پسا کرونایی

علم و جهان پساکرونایی

چکیده مقاله در این مقاله تلاش شده است که از مفهوم «جهان پسا کرونا» تا اندازه‌ای بر اساس آسیب شناسی این بیماری در جنبه رویکردهای اقتصادی متاخر در جهان معاصر رمزگشایی شود. نویسنده در مقایسه بیماری کرونا ویروس با بیماری مشابه «آنفولانزای…