مرور برچسب

جهان سوم

تقلید: تراژدی جهان سوم

تقلید: تراژدی جهان سوم   1-  ما ایرانی‌ها تقریبا از صدوبیست یا سی سال پیش و آغاز نهضت مشروطیت به سمت تقلید از زندگی غربی‌ها رفتیم و این تقلید از ظواهر همچنان ادامه دارد. و این تقلید تا جایی پیش رفته که نادانسته بسیاری از الفاظ و…

نولیبرالیسم ِآموزشی در خط آخر

گفتگو با دکتر ناصر فکوهی - استاد انسان‏شناسی دانشگاه تهران سمیه میرزایی محیط آموزشی اعم از مدرسه تا دانشگاه و البته به طور اخص مدرسه، در کنار دارا بودن تمامی مختصات یک نظام رسمی، دارای کارکردهای پنهانی هستند که ذیل هیچ‎یک از سرفصل‌های…