مرور برچسب

جنگ و سیاهی

تراژدی ِ اوکراین یا تراژدی ِ جهان

کشور روسیه که حاصل فروپاشی شوروی پیشین است، به تنهایی بیش از ۱۷ میلیون کیلومترمربع، یعنی تقریبا دوازده درصد کل خاک‌ کره زمین را در اختیار دارد. اما جمعیت این کشور، ۱۴۵ میلیون و تولید ناخالص داخلی سالانه‌اش حدود یک تریلیون و هفتصد میلیارد…

سیاه تر از سیاه!

درباره تجاوز پوتین به اوکراین و به جهان  بعد از قرن‌ها بی‌رحمی باستانی، پس از استعمار و غربی‌هایی که بومیان و بردگان را به  بدترین شکل‌ شکنجه و کشتار می‌کردند، تصور می‌کردیم  با قرن بیستم شاید به عقلانیتی رسیده باشیم. اما چند سال…