مرور برچسب

جنگ ویتنام

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ قرن بیستم (۲۲): جوخه / الیور استون

جوخه / الیور استون فیلم جوخه یک فیلم سیاسی و در عین حال جنگی است. باید به این مسئله توجه کرد که این دو گونه، دو ژانر مختلف در سینما هستند که در فیلم جوخه در کنار هم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. سینمای جنگی بیشتر در کشورهایی شکل…