مرور برچسب

جنگ های مدرن

شهر و جنگ

دفاع، موقعیتی طبیعی است که موجود زنده برای حفظ حیات خویش دست به آن می‌زند. در یک کلام، دفاع، فداکاری‎‌ها و شجاعت‌ها و از خودگذشتگی‌‌های درون آن، فراتر از جنگ، در شهر و در پذیرش دیگری معنا می‌یاند. از این روست که تنش‌ها و جنگ‌های مدرن با…