مرور برچسب

جنگ تمدن ها

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۲۵): جنگ  ِ فرهنگ‌ها

پنجاه سال سیاست ِ ضد فرهنگ و کالایی کردن ِ آن، سرانجام پدیده‌ای به آلودگی ِ ترامپیسم را ممکن کرد. اما کسی گمان نمی‌کرد در هزاره سوم، روزی به سادگی ِامروز و با چنین ابتذالی از «جنگ ِفرهنگ‌ها» سخن گفته شود، آن هم زمانی که سال‌هاست توهمّات…