مرور برچسب

جنس و جنسیت

گفتارهای عمومی (۵۰): مطالعات جنسیت

 مطالعات جنسیت در مباحث گذشته از تفاوت‌های دیدگاه‌های علمی نسبت به موضوع زنان و فمینیسم سخن گفتیم. دیدگاه‌های فعالان سیاسی یا ترکیبی از فعالان سیاسی و دانشگاهیان و روشنفکران. حال بر آنیم در اینجا از منظر انسان‌شناسی جنسیت و جامعه‌شناسی…