مرور برچسب

جنسیت بیولوژیک

نظریه های بدن (۳): نظریه های باستان(بخش سوم)

نظریات بدن / بخش سوم نظریه‌های باستان حدود هزار سال پیش از میلاد تمدن‌های جدیدی شروع به شکل گرفتن کردند که با تمدن‌های قبلی کاملاً متفاوت بودند. آخرین تمدن‌ها پیش از این گروه، تمدن‌های بین‌النهرینی، تمدن‌های آشوری و… بودند…

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۲۷): تراهویت یا تراجنسیت

جودیت باتلر با «آشفتگی جنسیتی»1990 ، درهمان حال که از نظریه فرانسوی تاثیر پذیرفته بود، به نقد آن رفت. یکی از مفاهیم که باتلر پایه آن را از این کتاب گذاشت، مفهوم «کوییر» بود. کوییر از منطق  دوتایی مذکر‌/‌مونث، گذار کرده و به جنس سوم (کوییر)…