مرور برچسب

جماعتها

انسان شناسی آدم های معمولی (بخش دوم)

کریستیان برومبرژه/ برگردان ناصر فکوهی مجله علوم انسانی: یکی از تخصص‌های مردم‌شناسان پرداختن به جنبه نمادین فعالیت‌های اجتماعی و توضیح آن پدیده‌ها از این دید است. آیا این را هم باید یک نشانه خاص مردم‌شناسی فرانسه دانست؟ …