مرور برچسب

جشن گانش

نگارخانه/ مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ جشن گانش در پاریس ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / جشن گانش در پاریس 1 / بودا در پاریس / پاریس / تابستان 1386 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند.…