مرور برچسب

جریان روشنفكری

عکس فوری(۲۳۷): روشنفکران؛ مرغ عروسی و عزا

در موارد نادری شاهد هستیم افرادی از جایگاه ها و منشاء های بسیار متفاوت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره بر سر موضوعی، با یکدیگر توافق دارند، ولی منطقا نباید چنین باشد، برای نمونه می‌توان همین موضوع «روشنفکران» را در نظر گرفت که در جامعه ما از…