مرور برچسب

جایزه نوبل اقتصاد 2008

نوبل اقتصاد و قصه پر غصه ما

خبر اختصاص یافتن جایزه نوبل اقتصاد 2008 به پل کروگمن، استاد دانشگاه پرینستون، ژورنالیست، بلاگ نویس نیویورک تایمز، روشنفکر و اقتصاددان؛ از مخالفان سرسخت سیاست های بوش و نو لیبرالیسم، خبری که خود وی، آن را در یک خط و به زبانی طنز آمیز در…