مرور برچسب

جان رالز

گفتارهای عمومی (۱۱۳): درآمدی بر ده متفکر مدرن آمریکا؛ جان رالز: فیلسوف عدالت

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و سیزدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آمریکا، از جان دیویی تا مایكل سندل” در تاریخ پنجشنبه 16 تیر ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال گفتارهای عمومی…