مرور برچسب

جاناتان اسپنسر

فرهنگ جامع انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی / بزودی در وبگاه ناصر فکوهی و انسان‌شناسی و فرهنگ

ویراستاران کتاب اصلی: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر / انتشارات راتلج/ 2000 ترجمه ناصر فکوهی و همکاران فرهنگ جامع انسان‌شناسی و اجتماعی و فرهنگی، به سرویراستاری بارنارد و اسپنسر، اگر نگوییم معتبرترین و کاملترین، باید بگوییم یکی از معدود…