مرور برچسب

جامعه مدنی

هنر در خدمت مداخله مدنی

گفتگوی هفته نامه بیرمی با ناصر فکوهی ۱- به عنوان نخستین پرسش درک و دریافت شما از جامعه مدنی چیست؟ جامعه ‌مدنی (Civil Society) مفهومی عمدتا سیاسی است و منظور از آن کالبد اجتماعی است که قاعدتا باید مستقل از دولت حتی یک دولت- ملت (یا…