مرور برچسب

جامعه خطر

گفتارهای عمومی (۱۰۱)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛ اولریش بک

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و یكمین مین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه 25 فروردین ۱۴۰۱ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی…