مرور برچسب

جامعه ایرانی

روشنفکران و جامعه ایرانی: گفتگو با ناصر فکوهی

نقش اجتماعی روشنفکران ایرانی چه تفاوتی با روشنفکران غربی دارد؟ مشخصا چرا روشنفکران ایرانی در همراه کردن بدنه اجتماعی معمولا ناکام بوده‎اند و همواره هاله‎ای از بی‎اعتمادی میان آن‎ها و توده مردم در ایران وجود داشته است؟ مفهوم روشنفکر در…