مرور برچسب

جامعه ایرانی

عکس فوری (۲۷۹): سقوط آزاد اخلاقی جامعه ایرانی؟

برخی از رخدادها و تصویرهای کوچک، گویایی بالایی در تشخیص موقعیت یک جامعه دارند: برای نمونه در شرایطی که سراسر جهان در حال حاضر نگران جنگی است که در خاور‌میانه برپا شده و کشتار غیر‌نظامیان، گروگان‌گیری و بمباران گسترده غزه نخستین نشانه‌های…

روشنفکران و جامعه ایرانی: گفتگو با ناصر فکوهی

نقش اجتماعی روشنفکران ایرانی چه تفاوتی با روشنفکران غربی دارد؟ مشخصا چرا روشنفکران ایرانی در همراه کردن بدنه اجتماعی معمولا ناکام بوده‎اند و همواره هاله‎ای از بی‎اعتمادی میان آن‎ها و توده مردم در ایران وجود داشته است؟ مفهوم روشنفکر در…