مرور برچسب

تکنولوژی

دولت و توسعه فرهنگی

چكيده در اغلب كشورهاي در حال توسعه، امروز از يك سو با غيركارا بودن ابزارهاي فرهنگي در زمينة وفاق با تكنولوژي‌هاي مدرن و از سوي ديگر با سوء استفادة گسترده از اين ابزارها براي مقاصد سودجويانة‌ سياسي روبرو هستيم. براي پرهيز از اين امر،…

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۳۰):تاملی در انقلاب هوش‌مصنوعی

برنامه‌هایی که هر روز با آنها آشنا می‌شویم، با سرعتی بی‌نهایت بیشتر از ما، تصویر می‌سازند، تصاویر را دگرگون می‌کنند، واژگان را میان زبان‌های گوناگون به یکدیگر تبدیل کرده و به گردش درمی‌آورند، شعر می‌گویند، جُستار می‌نویسند، طراحی و نقاشی…