مرور برچسب

توطئه

عکس فوری (۲۶۷): تاملی درباره حمله شیمیایی به مدارس دخترانه

عکس فوری (267)، تاملی درباره حمله شیمیایی به مدارس دخترانه: چرا داعشی‌ها در ایران راه به جایی نمی‌برند؟ دست‌اندرکاران کشور، اگر نگوییم در چند دهه اخیر، دستکم در چند هفته و چند ماه اخیر، مورد پرسش‌های مشروعی قرار گرفته‌اند که هرگز نخواسته…

ترامپ: جنایتی دیگر، دامی دیگر برای تخریب ایران

بزرگترین ضربه‌ای که امروز می‌توان به حکومت ترامپ زد و بزرگترین درسی که به هر حکومتی به جای او بیاید، داد، پاسخی قاطع، سخت اما به دور از رویکردهای جنگ طلبانه و کاملا در چارچوب های دیپلماتیک قانونی است. حکومت استیضاح شده ترامپ زیر فشار داخلی…

توطئه به مثابه دروغ‌ سازمان‌یافته

پیش از این در دو یادداشت به موضوع دروغ و آسیب‌های اجتماعی آن پرداخته‌ایم (1). به همین دلیل در این نوشته بر آن هستیم به یکی از اشکال مدرن «دروغ سازمان یافته» و برساخته‌ای اجتماعی که می‌توان از فرایند دروغ به آن رسید، اشاره کنیم. این پدیده که…