مرور برچسب

توتم و تابو

فروید، دولوز/ گاتاری و انسان‌شناسی سیاسی

مقدمه سخن گفتن از دلوز در سپهر ِ اندیشه فرانسوی، پهنه بزرگی از مفاهیم را به میان می‌کشد که رابطه او با فلیکس گاتاری، شاید تنها یکی از آن‌ها، و البته یکی از مهم‌ترینشان، باشد. این رابطه و تقاطع میان دو اندیشمند فرانسوی در دورانی خاص…