مرور برچسب

تهران مدرن

خوانش سیاسی فضاهای تهران مدرن

نشست یکصد و شصت و پنجم یکشنبه های انسان‌شناسی و فرهنگ با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۶ الی ۱۹ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات موضوع: خوانش سیاسی فضاهای تهران مدرن عنوان:…

کوخ‌های جنوب، کاخ‌های شمال

جهت‌های چهارگانه (Cardinal Directions) از قدیمی‌ترین ساختارهای شناخت انسانی هستند و در رویکردی انسان‌شناختی نه چهار‌گانه بلکه شش‌گانه بوده و بر اساس سه نظام دوتایی(Binary) منطبق بر بدن تبیین معنایی می‌یابند و در فرهنگ‌های جوامع گوناگون…