مرور برچسب

تفکر انقلابی

وداع با یک اندیشمند، پژوهشگر و مترجم برجسته: درگذشت باقرپرهام (۱۳۱۴-۱۴۰۲)

روز 7 خرداد 1402، ایران یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان معاصر خود را از دست داد. باقر پرهام در سن 88 سالگی در امریکا درگذشت. پرهام که از خانواده‌ای روستایی و فقیر در رودبار ریشه گرفته بود، تحصیلات آغازین خود را در رشت به انجام رساند. او به…