مرور برچسب

تعقیب و نسل کشی

یک گفتگوی تاریخی با میشل فوکو در ۱۹۷۹

گفتگوی میشل فوکو با یک روزنامه ژاپنی درباره پناهندگان ویتنامی در ۱۹۷۹ به نقل از / روزنامه لیبراسیون / ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵ مسئله پناهندگان درآمدی است بر مهاجرت بزرگ قرن بیست و یکم انتخاب انسان‌های زیر سرکوب دیکتاتوری، گریز از دوزخ است.…