مرور برچسب

تظاهرات انقلابی

بوطیقای شهر (۶۹)

پیر سانسو، برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه در اینجا تصویر دیگری نیز افزوده می‌شود، تصویر انحراف‌یافتگان. آنها جادۀ انقلاب را ترک گفته‌اند، جاده‌ای که باقی ماندن در آن کار ساده‌ای نیست زیرا هرروز خود را دوباره ابداع می‌کند.…