مرور برچسب

تشویق مردم برای حضور در انتخابات

انتخابات و تبلیغات

گفتگوی «قلم نیوز» با ناصر فکوهی درباره انتخابات دهم نقش تبلیغات شفاهی در تشویق مردم برای حضور در انتخابات چیست ؟ ایران چه امروز و چه از لحاظ تاریخی در اکثریت فرهنگ های خود بیشتر، بر پایه اشکال شفاهی و یا دقیق تر بگوئیم غیر مکتوب…