مرور برچسب

تحلیل هنر سیاسی – ایدئولوژیک آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تا امروز

هنر ایدئولوژیک آمریکا پس از جنگ جهانی دوم

روز دوشنبه 10 خرداد 1389 نشستی در دانشگاه هنر تهران برگزار شد که در آن ناصر فکوهی، سخنرانی خود را با عنوان «تحلیل هنر سیاسی – ایدئولوژیک آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تا امروز» ارائه داد. این سخنرانی به همراه نمایش تعداد زیادی از تصاویر مربوط…