مرور برچسب

تجربه درد

انسان‌شناسی درد و رنج (۸۶)

نوشته داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور حالت زایمان موسوم به «ژینکولوژیک» (پزشکی زنان) یعنی لم دادن به پشت در طول چندین ساعت، اغلب به وسیله پزشکان و قابله‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا نه تنها برای زنان راحت نیست…