مرور برچسب

تبعیض اجتماعی

ارزش فرهنگ شرق را همچون فرهنگ غرب بدانیم

گفت و گوي «اعتماد» با ناصر فکوهی مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ درباره ممانعت از ورود افغان‌ها به بام‌لند قاسم منصور آل‌كثير يكي از مجموعه‌هاي تجاري-تفريحي تهران، ورود شهروندان افغانستاني در ايام نوروز 1402 را ممنوع و علت آن را راحتي…

کوخ‌های جنوب، کاخ‌های شمال

جهت‌های چهارگانه (Cardinal Directions) از قدیمی‌ترین ساختارهای شناخت انسانی هستند و در رویکردی انسان‌شناختی نه چهار‌گانه بلکه شش‌گانه بوده و بر اساس سه نظام دوتایی(Binary) منطبق بر بدن تبیین معنایی می‌یابند و در فرهنگ‌های جوامع گوناگون…