مرور برچسب

بیماری

عکس فوری (۲۴۷): هویت‌های واکنشی

هویت های واکنشی در عرصه ملی‌گرایی یا قوم‌گرایی تا حد زیادی شناخته‌ شده‌اند و در برابر یک «دیگری» مشکوک به خصومت یا رقابت، با مشخصات روشنی شکل می‌گیرند. اما این را می‌توان در همه عرصه‌های دیگر نیز دید و سازوکار تقریبا یکسانی دارد. در بسیاری…