مرور برچسب

بچه پروئیسم

نگاهی اجمالی به یک پدیده «نسبتا» جدید: «بچه پرروئیسم»

جستجو در واژه‌نامه‌‌ها برای یافتن معادلی دقیق در برابر واژه «بچه پررو» در فارسی جدید، کاری مشکل است. اگر خواسته باشیم مشخصاتی که معمولا در «بچه پررو‌»های خود می‌بینیم را در واژگانی به زبان‌های بین‌المللی مانند انگلیسی و فرانسه بیابیم شاید…