مرور برچسب

برنامه آموزشی

تداوم گفتارهای عمومی در سال جاری

گفتارهای عمومی ناصر فکوهی به صد برنامه (صد ساعت برنامه آموزشی) رسید. برنامه «گفتارهای عمومی» را زمانی آغاز کردیم که بیماری کرونا همه ما را خانه‌نشین کرد و برگذاری جلسات سخنرانی ناممکن بود. از این زمان تصمیم گرفتیم هر هفته یک سخنرانی برای…