مرور برچسب

بدن و مدرنیته

مقدمه‌ بر تاریخ فرهنگی بدن و بدنمندی در ایران معاصر

مقدمه ناصر فکوهی بر کتاب تاریخ فرهنگی بدن و بدنمندی در ایران معاصر ، زهره روحی، تهران: انتشارات انسانشناسی، ۱۴۰۰ مقدمه بدن و مدرنیته پیشینه بحث درباره بدن و به‌ویژه رابطه بدن با روح، به قدیمی‌ترین ایام می‌رسد. از سقراط و افلاطون تا…