مرور برچسب

بحران فرهنگی

آیا جامعه ایران با یک بحران فرهنگی روبروست؟

گفتگو با روزنامه اطلاعات / 7 خرداد 1402   همیشه وقتی می‌خواهیم تعریفی از فرهنگ داشته باشیم ابتدا ساده به نظر می‌رسد اما در زمانه‌ای که تحولات انسانی و اجتماعی به سرعت در حال تغییر هستند نیاز به باز نگری در تعاریف پیشین…

فرهنگ در مرحله گذر از آسیب به بحران است

شفقنا- شیما گل محمد: ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه انسان‌شناسی و فرهنگ ایرانی است. فکوهی دکترای انسان‌شناسی سیاسی خود را در سال ۱۳۷۳ از دانشگاه پاریس دریافت کرد. وی آثار متعددی در حوزهٔ انسان‌شناسی اعم از تألیف و…