مرور برچسب

بالکان جدید

عراق: بالکان جدیدی در راه

سه سال پس از آغاز حمله ایالات متحده و متفقانش به عراق به بهانه برخورداری این کشور از سلاح های کشتار جمعی و خطر بلافصلی که ظاهرا از سوی این سلاح ها کشورهای غربی را تهدید می کرد، چهار سال پس از حمله دیگر امریکا به افغانستان باز هم به بهانه…