مرور برچسب

بافت شهر

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / بافت های شهر ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ بافت های شهر 1 / حیات طبیعی شهر: یک زیبایی خرده کیهانی / پاریس، / بهار 1395 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها…