مرور برچسب

اینگمار برگمن

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما (۲۸): شرم (۱۹۶۸)

 اینگمار برگمن(1918-2007) در  شرم، ما با گذار زندگی از خلال یک «جنگ»، ولو جنگی تخیلی که خود یک «ناکجا»ی هیولایی را می‌سازد، روبرو هستیم. فضای فیلم در یک «ناکجا» در یک «نازمان» و در رویدادی که نه یک واقعیت – جنگ- بلکه یک بازنمود از واقعیت …