مرور برچسب

ایستگاه راه آهن

ناصر فکوهی بوطیقای شهر – بخش ۵۵

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه سکوی پشتی برای پایان دادن به این موضوع، باید به تصویر واپسینی اشاره کنیم که اصل و اساس مضمون مورد بررسی ما را تأیید خواهد کرد‌. موضوع ورود به شهر از سکوی پشتی قطار است که اغلب در…

بوطیقای شهر- بخش ۵۳

تصویر: ایستگاه راه آهن اثر کلود مونه پیر سانسو، برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه 8 دروازه‌های شهر: ایستگاه راه‌آهن چه کسی رویای راه‌یافتن به شهر از خلال دروازه هایش را ندارد- و با این همه، آن زمان‌ها که کسی همچون ژان ژاک روسو…