مرور برچسب

ایران من

آیین رونمایی از مجموعه هشت جلدی «ایران من»

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:  "آیین رونمایی از مجموعه های هشت جلدی : ایران زمین" تالیف رضا منصوری به کوشش نشر دیبایه ، با سخنرانی دکتر ناصر فکوهی ؛ انسان شناس، استاد دانشگاه تهران و دکتر محمدرضا اجتهادی ؛ استاد…