مرور برچسب

ایران باستان

سمینار مسائل فرهنگی-اجتماعی: خوشبختی و سبک زندگی (۸): تاریخ باستان

سمینار مسائل فرهنگی-اجتماعی: خوشبختی و سبک زندگی (بخش هشتم) /تاریخ باستان/  با همکاری آیدا نوابی   خوشبختی در ایران باستان به میانجی دین و آیین‌ پژوهش امروزی در تاریخ ایران چنین می‌پندارد که تحول دینی مستقیماً از زرتشت تاآخرین…

سمینار مسائل فرهنگی-اجتماعی: خوشبختی و سبک زندگی (۷): تاریخ باستان

سمینار مسائل فرهنگی-اجتماعی: خوشبختی و سبک زندگی (بخش هفتم) /تاریخ باستان/  با همکاری آیدا نوابی                 مقدمه: درک مفهوم خوشبختی و دیدن ریشه‌های آن در تاریخ باستان تنها به جوامع غربی محدود نیست، ایران باستان به عنوان یکی از…