مرور برچسب

ایده لوفبور

گفتگو با ناصر فکوهی: حیات روزمره در مدرنیته شهر

فرناز معيريان – صبا سعادت نياكي (تصویر: هانری لوفبور) 1) اگر امکان دارد در آغاز بحث، شاکله‌ای از ایده‌های لوفبور در رابطه با نقد حیات روزمره و "تولید فضا" توضیح دهید. و اینکه لوفبور در جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی چه جایگاهی دارد؟…