مرور برچسب

اکسپرسیونیسم انتزاعی

موزه خیال (۱۹) / فیلیپ گوستون (۱۹۱۳-۱۹۸۰)

تصویر: تابلوِ در رختخواب (1971) فیلیپ گوستون (Philip Guston) نقاش آمریکایی در گرایش اکسپرسیونیسم انتزاعی از اعضای مکتب نیویورک بود که در دهه‌‌های 1950 و 1960 به مثابه جایگاهی  برای هنرمندان آوانگارد در چارچوب جریان عمومی «ضد فرهنگ»…

موزه خیال (۱۷): ژرژ ماتیو / در ستایش ژنرال تورن

ژرژ ماتیو (Georges Mathieu) (1922-2012) نقاش فرانسوی که به جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی تعلق داشت در ژانویه 1952، در کمتر از 45 دقیقه یک تابلو  با ابعاد عظیم (2در4 متر) خلق کرد که نام «در ستایش ژنرال تورن»( Hommage au maréchal de Turenne) (19…