مرور برچسب

اوكراینی ها

گفتارهای عمومی (۱۲۵): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم: اوکراینی ها_شوروی

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و پنجمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 24  آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…